Geschiedenis

Krijgskunsten kunnen we al zeer ver in de geschiedenis terug vinden. Volgens Sosai Oyama kunnen de oudste methodes van gevechtstechnieken teruggevonden worden op hiërogliefen uit het Egypte van 4000 jaar v.C..

Artifacten van 3000 v.C. wijzen erop dat boksen en worstelen beoefend werden door de Sumerische ridders uit Mesopotamië. In het oude Griekenland waren worstelen en boksen zo populair dat ze werden opgenomen in de Olympische Spelen.

Voor zover het over de oorsprong van Karate gaat, wordt verwezen naar de Indisch Boedhistische priester Durama (eveneens gekend onder de naam Bohodidarma). Durama wenste ook het Zenboedhisme in China te verkondigen. Als ambulant priester was hij verplicht zich dikwijls te verdedigen, niet alleen tegen wilde dieren, doch ook tegen rovers.

Rond 500 v.C. bereikte Durama het Hof van Keizer Wu te Chein-k’ang in China. Daarna ging hij noordwaarts naar de provincie Henan, waar hij niet alleen het Zen aanleerde doch eveneens het ongewapend vechten, destijds het Shorin kempo genoemd. Durama wordt dan ook beschouwd als de stichter van het Chinese kempo, zij het met inbreng van Zen meditatieoefeningen. Het woord ‘Kempo’ komt van ‘kem’ (vuist) en ‘po’ (weg), aangezien de monniken in het Shaolin-klooster geen wapens mochten gebruiken en zich dus verdedigden met blote handen en voeten.

Vanuit China verspreidde kempo zich noordwaarts naar Mongolië, oostwaarts naar Korea en zuidoostwaarts naar het eiland Okinawa waar het gecombineerd werd met de plaatselijke verdedigingstechnieken. In Japan werd het onwaarschijnlijk populair beoefend, zij het kennelijk pas na het Kamakura tijdperk, ongeveer 1200 n.C..

In 1916 kwam Grootmeester Gichin Funakoshi van Okinawa over naar Tokyo en dankzij zijn lezingen en demonstraties vond het Okinawa-Te zijn ingang in Japan. Van toen af aan sprak men van Karate (kara = lege ; te = hand). De zoon van Gichin Funakoshi, Yoshitaka Funakoshi, voegde nog verschillende technieken (yoko geri, mawashi geri en ura-mawashi) aan het Karate toe met de volledige instemming van zijn vader, die we wel mogen beschouwen als de grondlegger van het moderne Karate.

De geschiedenis van Kyokushin vind je onder ‘Masutatsu Oyama’.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail